Tips voor werkgevers & werknemers – Februari 2023

Hogere bijtelling emissieloze auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak is 16% gebleven, maar het deel van de catalogusprijs waarop u dit percentage mag toepassen is verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Rijdt u in een auto op waterstof of zonne-energie? Dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor u. U mag daardoor bij deze auto’s over de hele aanschafprijs het lagere bijtellingspercentage van 16% toepassen. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en directeur-grootaandeelhouders die in een auto van de zaak rijden.

Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding toch verlengd

De lage WW-premie voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft gelden als daarin een tijdelijke urenuitbreiding of wisselende arbeidsomvang worden overeengekomen. Per 2023 zouden er nadere regels komen voor de hoge of de lage WW-premie bij dergelijke arbeidsovereenkomsten, maar de regels uit 2022 blijven ook in 2023 nog gelden. Dit houdt in dat zolang de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen, of, als er geen aparte arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, er geen sprake is van een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst. De lage WW-premie blijft dan van toepassing. De lage WW-premie bedraagt in 2023 2,64% en de hoge WW-premie 7,64%.

Tip

Heeft u in 2020, 2021 en/of in 2022 in bovenstaande situatie de hoge WW-premie betaald? Dan kunt u de te veel betaalde premie terugkrijgen door de aangiften loonheffing over die jaren te corrigeren.

Andere blogs van Tips voor werkgevers & werknemers - Februari 2023