Tips voor de DGA – augustus 2020

Buitensporig lenen bij de eigen bv

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de invoering van het wetsvoorstel  wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Recent is het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. De wettekst is aangepast ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept. In de nieuwe wettekst wordt nog steeds uitgegaan van een box-2-heffing over alle schulden van meer dan € 500.000 bij uw eigen vennootschap (niet zijnde eigenwoningschulden). Deze heffing wordt echter weer verrekend, zodra u op de bovenmatige schuld aflost. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van de maatregel. Maar hiervoor geldt nog wel steeds de eis dat een hypotheekrecht wordt verstrekt aan uw eigen bv. Voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv geldt deze eis overigens niet.

Tip

Heeft deze maatregel voor u gevolgen? Inventariseer dan uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.