DGA privé aansprakelijk voor te hoge managementfee

Checkt u als directeur-grootaandeelhouder weleens of de hoogte van uw managementfee wel past binnen de financiële ruimte in de BV(s) waar u voor werkt? Ik zou u dat zeker willen adviseren. Onlangs heeft het Hof een DGA in privé aansprakelijk gesteld voor het feit dat hij zichzelf een riante fee had toegekend, terwijl de penibele financiële situatie binnen de BV daar geen ruimte voor bood. Door deze manier van handelen werden volgens het Hof de belangen van diverse schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, geschaad. Het kwam de man in kwestie op een privé aansprakelijkheidsstelling te staan. Deze casus moet een waarschuwing zijn voor andere DGA-s. Een onevenredig hoge managementfee kan door schuldeisers worden gekenmerkt als onbehoorlijk bestuur en leiden tot juridische stappen.

Voorkom aansprakelijkheid
De beste manier om te voorkomen dat je als DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld voor deze vorm van wanbestuur, is feitelijk eenvoudig. Bij goed bestuur hoort immers het voeren van een gedegen financieel beleid en het bijhouden van een zorgvuldige administratie. Als er te weinig financiële ruimte is, laat dan de betalingen aan crediteuren (zeker de fiscus) altijd voorgaan. Beter genoegen nemen met een (gedeeltelijk) achtergestelde of lagere managementfee dan dat je als DGA de openstaande schulden moet voldoen uit je privévermogen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op. Een goed advies kan u ook in dit opzicht heel veel narigheid besparen.

Andere blogs van Mr. M. (Marieke) Doornberg RB

Levenstestament is onmisbaar voor ondernemers

Mr. M. (Marieke) Doornberg RB
12 februari 2019
Lees blog

DGA privé aansprakelijk voor te hoge managementfee

Mr. M. (Marieke) Doornberg RB
11 april 2018
Lees blog